Bagbaguin Multi-purpose Cooperative

 Angela S. Aguirre      BC 1-1

02-24-08

          Ang Bagbaguin Multi-purpose Cooperatives ay isang hanay o grupo ng mamamayan sa bahagi ng lungsod ng Valenzuela na kung saan ay may malusog na pangangatawan, kaisipan, kaluluwa at makalipunan na naghahangad ng lumikha ng marangal at mataas na uri ng mamamayan ng magsawa ng malakas maunlad at matatag na kabuhayan at lipunan. Ang mga kasapi nito, patnugutan at namamahala ng BMPC ay naghahangad na magturuan at ikintal sa mga isipan ang halaga o “value” ng pagtitipid a ispiritu  ng “kooperatibismo” at magtulong-tulong sa pag-aangat at pagpapaunlad ng katayuang panglipunan-kabuhayan sa pamamagitan ng sipag at pagtitiyaga .Sa pagbubuo ng mga kasapi ng kooperatiba, ito ay boluntaryo at bukas sa lahat. Ang mga naghahangad na sumapi rito ay kailangang nasa edad 18 hanggang 60 taong gulang para matawag na regular na miyembro ng koop. Mahalaga na mayroong kainamang pinagkakakitaan. Isa lamang sa mag-asawa ang maaaring sumali sa koop, sapagkat isa lamang ang kinukuhanan ng pinagkakakitaan ng pamilya nito. Ginaganap ang BMPC pre-membership education seminar tuwing unang linggo ng buwan. Sa gayon ay magkakaroon ng kaalaman ang mga gustong sumapi sa mga panganib at kapakinabangang matatamo nila sa koop. Ang kanilang kahilingan sa pagsapi at pananagutang kasunduan ay kailangang tuparin. Tulad ng pagsalo at taspusin ang itinakdang pre-membership education course, pagbabayad  ng kasapiang butaw, paglahok sa palatuntunang pag-iimpok, tumupad sa mga pinag-uutos ng mga kinauukulan n lupon ng patnugutan ukol sa pamamahala ng kooperatiba at dumalo sa lahat ng pagpupulong, panayam at pag-aaral na itinakda ng patnagutan. Ang hindi pagtupad rito ng walang sapat  na dahilan ay nangangahulugan ng pagmumulta, pagsuspindi o matiwalag sa kooperatiba, sang-ayon sa pasya  ng patnugutan. May karapatan ang mga miyembro ng koop na bumoto kung siya ay may isang taon ng regular na miyembro at may magandang emahe sa koop. Maaari namang tumakbo ang isang kasapi kung siya ay may dalawang taon ng regular na miyembro at may magandang reputasyon. Maaari lamang siyang kumandidayo  magmula muna sa mababang posisyon tulad ng lupon paakyat bilang isang miyembro ng board.  Nasa kanila rin ang karapatan suriin ang mga talang ari-arian at kung ano na ang kalagayan ng  koop. Pribilehiyo ng mga miyembro nito na humiram ng salapi para gamitin, halimbawa ay emergency loan, appliance loan at special business loan na may karampatang dahilan. Responsibilidad  ng bawat  miyembro  na magbayad ng kanilang pagkakautang sa itinakdang panahon, pagdalo sa mga pagpupulong, panayam at pag-aaral na itinakda ng patnagutan.  Makiisa sa mga programang  kanilang inilulungsad at sagutan ang bahagi ng saping puhunan na nagkakahalaga  ng 350.00. Ang malayang pamamahala ng miyembro ay maipakikita sa polisiyang “one member one vote”. Sa kabvuhayang pakikilahok ng mga miyembro, kinakailangan nilang maghulog para sa kanilang puhunang bahagi  na nagkakahalaga ng 100.00, depende pa rin ito sa kakayahan ng kasapi at may pahintulot ng koop. Tinuturuan din rito kung paano ang tamang paraan  ng pag-iimpok ng salapi. Ang pagsasarili at kasarinlan. Edukasyon, pagsasanay at kabatiran, v nagbibiogay sila ng kaalaman swa mga taong gustong dumalo sa isang seminar. Sa mga pagpupulong na magaganap, inaalam kung sino ang dadalong lupon sa pagitan ng credit committee at board. Inaasahang lahat ng kasapi ay dadalo sa mga pagsasanay sa kooperatiba. Pagkatapos ng isang seminar, nagbibigay ang mga miyembro nito ng “certificate of attendance” sa lahat ng dumalo. Pagtutulungan sa  pagitan ng mga kooperatiba, miyembro ang mga kasapi ng BMPC ng VAFEMCO (Valenzuela Federation of Multi-purpose Cooperative), ito ay asosasyon ng mga kooperatiba sa buong Valenzuela. Dumadalo sila sa kongreso depende sa paksang tatalakayin roon ang taong kanilang ipadadala para makilahok.  Nagsasagawa sila ngayon ng isang  “Alay Lakad” para sa kanilang Scholarship Program na inilunsad sa PLV(Pamantasan ng Lungsod ng Valenzuela). Ang kanilang mga polisiya ay nakabatay sa by-laws, kung mayroon mang silang gustong baguhin kailangan muna ng pagpapasiya ng general assembly.

          Sa pagpunta sa mga koop  mahirap ang magkaroon  ng eksaktong petsa ng pakikipanayam sa lehitimong tagapagsalita at miyembro nito. Kailangan pang dumaan ang pahintulot sa amin sa general assembly bago kami paunlakan. Maganda ang pakikitungo sa amin ng bawat kooperatibang aming napuntahan. Bandang huli  nagkaroon  na kami ng petse ng interbyu sa BMPC.  Nakausap namin sina Mrs. Dolores M. Quilas ang kanilang tresurer at ang credit chairman na si Mrs. Teresita Ocampo. Naging magiliw sila sa amin at naaging bukas sa lahat ng impormasyong nais naming malaman. Makikita na masaya sila sa ginagawa nila at sa nararating ng kanilang koopperatiba. Nakita ko ring na magkasundo ang bawat kasapi nito at nagtutulungan. ang masaya pa nito ay inanyayahan nila kami na dumalo sa gaganaping general assembly meeting upang makinig at maragdagan pa ang aming kaalaman. Inanyayahan din nila kami na kung sakaling  magkaroon na kami ng OJT ay pumunta lang kami roon at handa nila kaming tulyungan. Tumatak sa akin ang pagiging komportable at masaya sa isan trabaho. Kung saan lahat ay nagtutulungan at nasasanay ang pagiging pinuno sa bawat isa. Masaya pala ang buhay sa isang  kooperatiba.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: